Vybíráte online školení BOZP? Víme, na co si dát pozor

Každý podnikatel musí mít na paměti, že má jisté povinnosti, které se musí dodržovat. Například se musí dodržovat povinnosti týkající se bezpečnosti práce, aby došlo k prevenci pracovních úrazů a samozřejmě aby došlo ke zvýšení ochrany zdraví pracovníků na pracovišti. Se vším, co se pojí s bezpečností práce a případně s požární ochranou, může pomoct firma Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO. O firmě se můžete dočíst na internetu, kde najdete také hromadu referencí a recenzí plných zkušeností. Ať už se rozhodnete využít služby firmy či nikoliv, pamatujte hlavně na provádění pravidelného školení. 

Samozřejmě povinností, které musíte jakožto zaměstnavatel dodržovat, je celá řada. Provádět pravidelné školení zaměstnanců je jen jedna povinnost z mnoha. Kromě jiného musíte zpracovat dokumentaci, kterou budete pravidelně aktualizovat, a samozřejmě musíte kontrolovat jak jednotlivá používaná zařízení, tak i pracoviště jako taková.

Zůstaňme však u školení zaměstnanců, které mnozí zaměstnavatelé provádí online. 

Pozor si dávejte při výběru online školení

Pokud se přece jenom rozhodnete pro online školení, měli byste se mít na pozoru. Aktuálně se nabízí na trhu celá řada online školení, ale ne všechna jsou kvalitní a přínosná. V případě, že zrovna vybíráte online školení, měli byste dbát hlavně na garanci a reference. Pokud je školení bez garance a poradenství, raději dejte od takového školení ruce pryč. 

Vždy by vám firma poskytující školení online měla doložit odbornou způsobilost lektorů a měla by odborně garantovat školení stejně jako poslat průkazné záznamy o průběhu a obsahu školení. 

Školení je důležité

Na kvalitu prováděného školení opravdu klaďte důraz. Přece jenom díky školení dochází ke snížení pracovních úrazů a ke zvýšení bezpečnosti práce a ke zvýšení ochrany zdraví na pracovišti. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *