Povinnosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro OSVČ

Víte, jaké máte povinnosti BOZP v případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná? Poradíme vám, jak je to v případě, kdy nemáte žádné zaměstnance, ale i tehdy, stanete-li se zaměstnavatelem. Mnoho lidí se domnívá, že v takovém případě BOZP ani PO řešit nemusí, ale opak je pravdou. 

I v tomto případě však lze požádat o pomoc firmu Extéria, která pomůže nejen s dokumentací BOZP, ale i s dalšími věcmi, které s bezpečností práce úzce souvisí. Firma má na internetu řadu referencí, zkušeností i recenzí k přečtení.

Povinnosti, které máte

Pokud jste se rozhodli podnikat jako OSVČ, i pro vás platí některé povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je přitom jedno, zda máte či nemáte zaměstnance. Je nutné, abyste chránili nejen sebe, ale také další osoby, které můžete svou aktivitou ohrozit. Jste právně postaveni současně na pozici zaměstnavatele i zaměstnance, a to podle zákona č. 309/2006 Sb, konkrétně podle paragrafů číslo 12 a 13. 

Pokud nemáte zaměstnance

Když nemáte žádné zaměstnance, vyskytujete se v jednodušší pozici. Logicky za nedodržování BOZP zodpovídáte sami sobě, určitě se tedy nebudete pokutovat nebo nahlašovat sami sebe, že se vám stal pracovní úraz. Měli byste tedy dodržovat obecné předpisy v rámci BOZP, které upravuje zákon číslo 262/2006 sbírky a současně zákon číslo 309/2006 sbírky. V těchto zákonech se hovoří o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Stačí, když se jimi budete řídit. 

Máte zaměstnance? Pozor na sankce

Osoba samostatně výdělečně činná, která někoho zaměstnává, má naprosto stejné povinnosti, jako kterákoliv právnická osoba. Musí tedy plnit skutečně totožné požadavky, jako jiný zaměstnávající podnik. Nejvíce je třeba se řídit zákonem číslo 309/2006 Sb. Současně se informujte o podmínkách, které stanovuje nařízení vlády číslo 591/2006 Sb., kde se uvádějí minimální požadavky ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pokud podceníte doporučované normy, vystavujete se hned dvěma rizikům. To první je možnost sankce ze strany kontrolních úřadů. A druhé je zvýšené riziko úrazovosti osob, které jsou u vás v zaměstnaneckém poměru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *