Výživné na dítě. Vše, co by vás mělo zajímat

Pokud rodiče nevychovávají dítě společně a soud jej svěří do péče jednoho z nich, druhý je povinen platit prvnímu na dítě výživné. Jeho výši může stanovit buď soud, nebo ji lze určit i vzájemnou dohodou. Jak vysoké by ale mělo být, to záleží hned na několika faktorech.  

Příjmy a majetek jsou základ 

Tím prvním, co bude soud při stanovení výše výživného posuzovat, jsou příjmy. Z tabulky doporučované Ministerstvem spravedlnosti vyplývá, že výživné by mělo činit 9 až 24 procent z čistého příjmu rodiče. Za čistou mzdu se přitom rozumí průměrný příjem za posledních 6 až 12 měsíců snížený o zálohy daně z příjmu a platby sociálního zabezpečení. 

Kromě příjmů soud posuzuje ale i celkové majetkové poměry rodičů – jejich movitý i nemovitý majetek, stejně jako životní styl. Platí přitom, že pokud rodič nesplní povinnost předložit soudu listiny k zjištění svého příjmu a dalších majetkových poměrů, platí ze zákona nevyvratitelná domněnka, že jeho průměrný měsíční příjem činí pětadvacetinásobek částky životního minima, což je téměř 100 000 korun. 

Alimenty podle věku a potřeb 

Druhým významným faktorem je pak věk dítěte. S rostoucím věkem totiž rostou i potřeby dítěte. Pro dítě ve věku 0-5 let je proto doporučeno výživné ve výši 9 až 13 procent z čisté mzdy, pro dítě ve věku 6-9 let ve výši 11 až 15 procent čisté mzdy, pro dítě ve věku 10-14 let ve výši 14 až 18 procent, pro kategorii 15-17 let ve výši 17 až 21 procent a pro dospělé nezaopatřené dítě ve výši 20 až 24 procent čisté mzdy. Pokud se ale prokáže, že oprávněné potřeby dítěte jsou vyšší, soud může přiřknout výživné i vyšší. Pokud jsou potřeby dítěte nižší, alimenty by sníženy být neměly, neboť podle občanského zákoníku má životní úroveň dítěte být shodná s životní úrovní rodičů, přičemž toto hledisko předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte 

Počet dětí 

V případě, že rodič, který je povinen hradit výživné, má větší počet dětí, soud by se měl přiklánět k nižší hranici z výše uvedených. Je přitom jedno, zda jde o sourozence, nebo děti různých matek. Fakt, že si váš bývalý partner pořídí s novou partnerkou další dítě, tedy může mít vliv na snížení výživného na vašeho jedináčka. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *