Pokuty za nedodržování BOZP a PO.

Pokuty za nedodržování BOZP a PO se stále zvyšují.

Jestliže podnikáte nebo se teprve na podnikání chystáte, měli byste věnovat svou pozornost oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Evropská komise se velmi angažuje ve vytváření předpisů a směrnic, která mají zajistit ochranu zdraví zaměstnanců při výkonu jejich práce. Tato pravidla musí zařadit do své legislativy také členské země EU.

V české legislativě máme zakotvené zákony, předpisy a normy, které jsou z v rámci BOZP povinné pro všechny právnické a fyzické osoby. Jaké jsou sankce při nedodržování nebo porušování této oblasti?

Postihy za nedodržení či porušení zásad bezpečnosti práce jsou většinou ve formě pokut. Podrobnější informace o přestupcích a pokutách vycházejí z § 17 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce.

Pokuty si můžeme rozdělit do 4 stupňů:

Pokuty do výše 300 000 Kč

Zde spadá velká řada přestupků, kdy nejčastějším je například konzumace alkoholických nápojů.

Pokuty do výše 400 000 Kč

Tyto pokuty jsou zejména za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ale také za absenci evidence o pracovních úrazech ve stanoveném rozsahu. Tuto pokutu můžete také dostat za neohlášení pracovního úrazu.

Pokuty do výše 1 000 000 Kč

Týkají se například neposkytování ochranných osobních pracovních pomůcek. Zaměstnavatel je ze zákona povinen tyto pomůcky zaměstnancům zajistit, aby se co nejvíce snížila případná rizika při výkonu jejich práce. Mezi OOPP řadíme nejčastěji ochranné brýle a rukavice, popřípadě pracovní oděvy, helmy a obuv.

Pokuty do výše 2 000 000 Kč

Nejvyšší postih hrozí zaměstnavateli, pokud celkově nedodrží zásady BOZP, které jsou stanovené v § 101 až 103 zákoníku práce.

Nezanedbávejte BOZP a PO, pokud na to sami nestačíte, zkuste kontaktovat některou z externích firem, které vám celou agendu zařídí a při kontrole vás zastoupí. Jednou z nich je například EXTÉRIA, která má v této oblasti bohaté a mnoholeté zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *